Skip links

meedkondlik coaching MEESKONDLIK
COACHING

Meeskondlik coaching

Iga meeskond koosneb erinevatest inimestest, kellel on individuaalne tööstiil, erinevad tugevad küljed ja personaalsed arenguvajadused. Täiuslikult toimiv tiim on võti eesmärkide saavutamiseks. Meeskondlik coaching toob tiimis parima välja ja aitab meeskonna efektiivselt tööle panna. Coach on meeskonna teenäitaja ja toetaja. Meeskondlik coaching aitab prioriteetide seadmisel ja eesmärkide saavutamisel, muudatuste juhtimisel, raskete otsuste langetamisel, motivatsiooni taastamisel ja paljude teiste ühiste väljakutsete lahendamisel.

meeskondlik_coaching

Meeskonnacoachingu programm kestab 6–12 kuud või vastavalt vajadusele

Regulaarsed kohtumised aitavad tiimil püstitatud eesmärgid saavutada

Esimene kohtumine on tasuta

Tutvu coachiga