Skip links

koolitused KOOLITUSED

Edasiside andmise koolitus

Edasiside andmise koolitus aitab aega tulemuslikult kasutada

Edasiside-koolitusel osaleja õpib mõistma erinevaid takistusi tagasiside andmisel ja nende põhjuseid, mis võivad olla nii ratsionaalsed kui ka emotsionaalsed. Edasiside koolitusel omandad oskused, et kasutada edasisidestamist takistuste ületamiseks ja eesmärkide saavutamiseks. Koolitusel on sobiv õhkkond uue käitumise turvaliseks harjutamiseks. Koolitus annab vastused küsimustele:

  • Kuidas on seotud tagasiside ja areng?
  • Millal anda tagasisidet?
  • Mis on edasiside?
  • Millised on tagasiside andmise vormid ja tööriistad?
  • Kuidas tajuda tagasiside vastuvõtmise võimekust?
  • Kuidas edasiside aitab pidada raskeid vestlusi?

Harjutamine teeb meistriks!

edasiside andmise koolitus

Edasiside andmise koolitus kestab 1–2 päeva

Koolitus toetub 70/20/10 arengumudelile

Palju praktilisi harjutusi

Tutvu coachiga